Spildevandsselskabet Karrebækstorp og Klinteby ApS

Spildevandsselskabet driver pilerensningsanlæg for 59 ejendomme i landdistriktet omkring landsbyerne Karrebækstorp og Klinteby beliggende 5 km vest for Karrebæksminde i Næstved Kommune.

Etableringen af pileanlæggene i 2012 blev støttet økonomisk af LAG-Næstved gennem midler fra Næstved Kommune og EU-midler administreret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Procedure ved pumpesvigt

Svigter spildevandspumpen på din ejendom eller ser du en pumpealarm lyse, så tag straks kontakt til en af de pumpeansvarlige for at få udbedret problemet:

  • Jesper Lund Andersen, Teglværksvej 23.
    Tlf. 5544 3884. Mobil 5190 3884.
  • Ole N. Hansen, Strandbakken 84.
    Tlf. 5544 3366. Mobil 2010 9510.

Interne dokumenter

Anpartshaverne i Spildevandsselskabet har med login adgang til de beskyttede sider på piledata.dk. Her findes udsendt information fra selskabet og alle selskabets dokumenter, herunder indkaldelser og referater fra generalforsamlinger, kontrakten mellem selskabet og dets kunder mv. Samme sted kan man se de månedlige målinger i pilerensningsanlæggene og pumpebrønde indtastet af de tilsynsførende.

Målinger fra pileanlæg og fællespumper

De tilsynsførende indtaster månedlige målinger og observationer i piledata.dk. Det samme gøres hver gang der aflæses data og/eller ændres ved pileanlæg, planter eller pumper.

Opsamlede erfaringer med pilerensning

På webstedet Pilerensning har selskabet gennem årene opsamlet dets erfaringer med etablering og drift af pilerensning, så andre med planer om at lave pilerensningsanlæg kan få del i dem.

Besøgsservice

Spildevandsselskabet modtager besøg fra interessegrupper, skoler og lignende. Før man tager kontakt om et besøg, så bedes man gennemse dette websted og særligt siderne med erfaringer.

Besøg aftales ved kontakt til formanden eller direktøren.

Tanktømningsafgift i 2018

Taksterne for tømning af bundfældningstank i 2018 er ifølge NK Spildevands hjemmeside 951,25 kr. inkl. moms. Det er en stigning i forhold til 2017, hvor prisen var 887,50 kr. og 2014-2016, hvor prisen var 850,06 kr. inkl. moms.

Næstved Kommune har pålagt alle ejendomme med bundfældningstanke at være med i NK Forsynings tømningsordning, men samtidig også betinget at ordningen hviler i sig selv.