Erfaringer med etablering af pilerensningsanlæg

Erfaringer om pilerensning

Formålet med dette websted er at videregive erfaringer med planlægning, etablering og drift af pilerensningsanlæg i håb om at andre, der vil etablere pilerensning kan få udbytte heraf.

Hovedparten af erfaringerne kommer fra et pileprojekt for 59 ejendomme i et landdistrikt vest for Karrebæksminde ved Næstved. Dette projekt er nu i den almindelige driftsfase efter etablering af anlæggene i foråret 2012 og et efterfølgende indkøringsår. De opsamlede erfaringer omhandler både planlægningen, etableringsfasen, indkøringsåret og den almindelige driftsfase.

Bemærk, at da beskrivelsen drejer sig om et projekt fra perioden 2011-2014 kan der være ændret i love og regler siden da, ligesom der kan være fremkommet alternativer. Siderne her bliver ikke systematisk opdateret med sådanne ændringer.

En primær motivation for dette websted er, at Næstved Kommune siden 2011 har været i gang med at lave en overordnet spildevandsplan for landdistrikterne og her kunne pilerensning sandsynligvis være aktuelt flere steder. Webstedet er derfor særlig relevant for landdistrikterne i Næstved Kommune.

Oversigt over indholdet

Navigationen sker fra menuen til venstre, der indeholder følgende punkter:

 • Hvorfor pilerensning?
  Overordnet om fordele og ulemper ved pilerensning.

 • Beskrivelse - Hvordan fungerer et pileanlæg?
  En kort beskrivelse med links til steder med mere detaljerede beskrivelser.

 • Krav til ejendommen
  Kravene til rørføring og bundfældningstank for at ejendommen kan tilsluttes et pilerensningsanlæg.

 • Projektformer
  Pileanlæg kan laves til en eller nogle få (2-6) ejendomme, og endelig kan et større antal ejendomme gå sammen og oprette et spildevandslaug der etablerer og driver pileanlæg for ejendommene.

 • Projektforløb - fra idé til pileanlæg
  Beskrivelsen af projektforløbet er for etableringen af et pilelaug for et større antal ejendomme. Der er her detaljer om erfaringerne fra projektet for 59 ejendomme omkring Karrebækstorp og Klinteby, herunder adgang til en række dokumenter.

 • Økonomi
  Beskrivelse af de faktorer, der bestemmer prisen pr. ejendom ved etablering, samt de årlige driftsudgifter, når pileanlæggene er i funktion.

 • Gode råd til laug
  Opsamling af nogle gode råd, hvis man vil etablere et pilelaug for flere ejendomme.

 • Spørgsmål og svar
  Opsamling af nogle af de vigtigste spørgsmål, som projektet for 59 ejendomme omkring Karrebækstorp og Klinteby stødte på og fandt svar på.

Dette informationswebsted er udarbejdet af Spildevandsselskabet Karrebækstorp og Klinteby ApS bl.a. takket være økonomisk støtte fra Næstved Kommunes Agenda 21 midler. Hvis du har spørgsmål til webstedet, så kan du kontakte selskabets direktør eller bestyrelse